Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: W lipcu upały, styczeń mroźny cały.

Reszel - ciekawostki historyczne

Figurki z Mädchenschule

Budynki użyteczności publicznej, ale także budynki mieszkalne, w zależności od okresu ich powstawania, były (i są niejednokrotnie nadal) wyposażane, w większym lub mniejszym stopniu, w różnego rodzaju zdobienia architektoniczne, Np.: ozdobne gzymsy, pilastry, kolumny, tralki, sterczyny, a także rzeźby i płaskorzeźby. Jednym z reszelskich budynków, przyozdobionym mało rzucającymi się w oczy rzeźbami figuratywnymi, jest budynek przy ulicy Łukasińskiego 3.

Na wysokości drugiego piętra frontowej ściany budynku, między oknami, znajduje się sześć figur dziewcząt w postaci płaskorzeźb wypukłych. Jak widać na załączonej fotografii jedna z dziewcząt trzyma otwartą książkę (figura środkowa rzędu górnego), inna z dziewcząt (figura po lewej stopnie dolnego rzędu) ma na rękach jakieś zwierzątko (a może dziecko), a jeszcze inna (figura środkowa dolnego rzędu) dotyka jakąś roślinę, prawdopodobnie rosnący kwiat. Co mogą przedstawiać pozostałe figury trudno ustalić na podstawie prezentowanej fotografii wykonanej przeze mnie z oddali. Być może ogląd figur z bliska dałby znacznie lepszy wynik rozpoznania.

Budynek z omawianymi figurami został zbudowany prawdopodobnie w 1923 roku, w którym ulokowano Szkołę Wyższą dla Dziewcząt (Höhere Mädchenschule). Świadczy o tym zapis: „Istniejące przedtem dwie szkoły dla dziewcząt, katolicką i ewangelicką, połączono w 1923 roku tworząc jedną szkołę państwową”, zawarty w opracowaniu Sławy Mojzych-Rudowskiej „Kętrzyn z dziejów miasta i okolic” w rozdziale p.t. „Dzieje Reszla” wydanym w 1978 roku przez Wydawnictwo Pojezierze. Można zatem domniemywać, że eksponaty związane z figurkami dziewcząt wskazują na realizowany w szkole zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Po II wojnie światowej w budynku, o którym mowa wyżej, przystosowanym do potrzeb edukacyjnych próbowano ulokować jakiś rodzaj szkolnictwa, początkowo bez większego skutku. Dopiero w 1955 roku udało się na utworzyć funkcjonujące przez prawie 40 lat Państwowe Technikum Rolnicze, do którego, w latach 1961-1966, dane mi było uczęszczać. Baza Państwowego Technikum Rolniczego (kadra nauczycielska, budynki, wyposażenie dydaktyczne) została z pełnym powodzeniem wykorzystana do rozszerzenia oferty dydaktycznej w szkole pod zmienioną nazwą Zespół Szkół im. Macieja Rataja. W Zespole tym funkcjonuje obecnie Liceum Ogólnokształcące, cztery Technika (Ekonomiczne, Drzewne, Informatyczne, i Architektury Krajobrazu) oraz Zasadnicze Szkoły Zawodowe kształcące w kilku specjalnościach.

W tym miejscu warto wspomnieć, że przed II wojną światową w Reszlu istniała również szkoła rolnicza (Landwirtschaftliche Schule), kształcąca specjalistów, przede wszystkim, na potrzeby powiatu. Szkoła ta rozpoczęła funkcjonowanie w 1921 roku; znajdowała się ona przy obecnej ulicy Zwycięzców. Podczas II wojny światowej budynek szkolny został zniszczony, a związane z nim zabudowania gospodarcze, które pamiętam z dzieciństwa, nie poddawane remontom ostatecznie rozebrano.

REKLAMA

opublikowano: 2009-01-28, © Tadeusz Rawa,

1691

ostatnie artykuły z tego działu:

REKLAMA

Figurki na budynku przy ulicy Łukasińskiego 3
fot. Tadeusz Rawa
Figurki na budynku przy ulicy Łukasińskiego 3
Figurki na budynku przy ulicy Łukasińskiego 3
fot. Tadeusz Rawa
Figurki na budynku przy ulicy Łukasińskiego 3
Figurki na budynku przy ulicy Łukasińskiego 3
fot. Tadeusz Rawa
Figurki na budynku przy ulicy Łukasińskiego 3
Figurki na budynku przy ulicy Łukasińskiego 3
fot. Tadeusz Rawa
Figurki na budynku przy ulicy Łukasińskiego 3