Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Jeśli wrzesień będzie ciepły i suchy, pewno październik nie oszczędzi pluchy.

Reszel - Imprezy masowe, koncerty

III Ogólnopolski Rodzinny Rajd Samochodowy

Wzorem roku ubiegłego w dniu 29 maja 2010r - Ludowy Klub Sportowy BKS „WARMIANKA” w Bęsi, wspólnie z Urzędem Gminy w Kolnie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kolnie, Sołtysem i Radą Sołecką w Bęsi, Stowarzyszeniem „NASZA BĘSIA”, przy wsparciu policji, straży pożarnej i innych organizacji - organizuje III Ogólnopolski Rodzinny Rajd Samochodowy na terenie gminy Kolno, woj. Warmińsko-Mazurskie, wyróżniony przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w konkursie „Godni naśladowania”, w gronie najlepszych inicjatyw organizacji pozarządowych województwa.

Impreza przeznaczona jest wyłącznie dla kierowców amatorów i obchodzona jest w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny i uczczenia 200-lecia budowy zabytkowego wiatraka holenderskiego w Bęsi (jedynego w Polsce muzeum młynarstwa powietrznego).

Start i meta przewidziane są na Boisku Wiejskim w Bęsi. W poszczególnych sołectwach gminy Kolno zlokalizowane zostaną punkty kontrolne, na których startujące załogi będą miały do wykonania określone punktowane zadania sprawnościowe np. strzelanie z wiatrówki do tarczy, rzut lotką, tor przeszkód, udzielanie pierwszej pomocy, ocena właściwej reakcji na zagrożenia w ruchu drogowym oraz wiele innych zadań przygotowanych we współpracy ze strażą pożarną i policją. Przejazd trasą rajdu odbywać się będzie przy otwartym ruchu drogowym. Zawody zorganizowane są w taki sposób, aby każdy bezpiecznie pokonał trasę bez większych problemów. Celem rajdu jest

  • - popularyzacja zasad bezpiecznej jazdy samochodem
  • - podniesienie znajomości przepisów ruchu drogowego
  • - nauka zasad udzielania pierwszej pomocy
  • - poznanie walorów krajoznawczo - turystycznych gminy Kolno
  • - popularyzacja turystyki samochodowej jako jednej z form czynnego wypoczynku

Za miejsca od 1-3 przewidziane są puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe. Za miejsca od 4-6 przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostałe miejsca – dyplomy uczestnictwa

Podczas trwania imprezy odbędą się występy artystyczne oraz różne pokazy. Lokalizacja Biura Rajdu:

Ludowy Klub Sportowy BKS WARMIANKA w Bęsi , Bęsia 24, 11-311 Kolno tel. 089 7163202, e-mail warmianka-besia3@wp.pl.

Wszelkie informacje można też uzyskać na stronie internetowej www.warmianka-besia.pl.tl., gdzie znajduje się również regulamin rajdu i można pobrać karty zgłoszeń. Termin przyjmowania zgłoszeń do 20.05.2010r

Z poważaniem.
KIEROWNIK ORGANIZACYJNY
Stefan Bigus

REKLAMA

opublikowano: 2010-05-07, © Organizatorzy,

1455

ostatnie artykuły z tego działu:

REKLAMA