Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: W lipcu upały, styczeń mroźny cały.

Jesteś tu: strona główna < parafia <

Reszel - parafia

Kapłani pochodzący z Reszla

ks. biskup Franciszek Kuschmalz(de Resel) (1380-1457)- wykształcenie pobierał w Lipsku, Pradze, Wiedniu, gdzie uzyskał doktorat. W późniejszym okresie został doradcą i sekretarzem wielkiego mistrza Michała Küchmeistra von Sternberga. Rok 1417- uczestnik poselstwa krzyżackiego w Konstancji. Duszpasterzował w Dorpacie. 13 II 1424 został biskupem warmińskim.

ks. Tobiasz Arent(1641-1724)- jezuita, prawnik, rektor reszelskiego kolegium.

ks. Józef Tuławski(1699-1781)- szkoła ukończona w Reszlu i Braniewie. Ksiądz od roku 1723, duszpasterzował w Braniewie i Pieniężnie. Studiował w Niemczech gdzie zdobył doktorat z filozofii. Proboszcz w Babiaku, Lubominie, Dobrym Mieście. Dużą pracę wykonał przy pomaganiu Janowi Fryderykowi Enderschowi w opracowaniu mapy biskupstwa warmińskiego. Był on także konstruktorem urządzeń mechanicznych w kościołach w Babiaku i Lubominie, założył słoneczne zegary. W 1751r. wydał w Królewcu swoją pracę "Gnomonica facilitata".

ks. Ignacy (Rohfleisch) Przybylski(1770-1838)- uczył się w Starych Szkołach i Warszawie. Od 14 roku życia w zakonie pijarów, gdzie studiował matematykę. Od 1788r. został nauczycielem domowym księcia Antoniego Sułkowskiego w Rydzynie, potem rektorem szkoły w tym mieście. Jako nauczyciel pracował w Wiedniu, Łomży, Szczuczynie, Poznaniu, Płocku i Kaliszu. Księdzem został w 1794r. Był kapelanem pułku Józefa Sułkowskiego w kampanii napoleońskiej. W późniejszych latach księdzem w Kaliszu i Konradowie. Spod jego ręki wyszły dwa podręczniki: "Arytmetyka z potrzebnymi przystosowaniami monet, miar i wag różnych" (1818) oraz "Geometria początkowa" (1823). Członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie.

ks. Jan Briese(1815-1883)- uczył się w naszym mieście. Ukończył Seminarium Hosjanum w Braniewie. W 1841r. otrzymał święcenia kapłańskie. W 1869r. został proboszczem w Ornecie.

ks. prymas Juliusz Diner(1830-1890)- kształcił się w Reszlu i w Braniewie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1856r. Był wikariuszem w Biskupcu Reszelskim, następnie został proboszczem w Gryźlinach i Królewcu. Od 1886r. był arcybiskupem gnieźnieńsko- poznańskim.

ks. Bernhard Gigalski(1866-1934)- ukończył Seminarium Hosjanum. Późniejszy wykładowca tej uczelnie. Był księdzem od roku 1888 i duszpasterzował w Schillingallen, Kłajpedzie i Olsztynie.

ks. Gerard Witt– Sługa Boży kandydat na ołtarze pochodzący z Reszla przyszedł na świat 3 lipca 1912 roku w domu Hugona Witta nauczyciela muzyki w reszelskim gimnazjum. W 1931 roku Gerard uzyskał maturę i postanowił poświęcić swoje życie Bogu. Teologię studiował w Braniewie, a nawet udało mu się wyjechać na dwa semestry do Monachium gdzie mógł jeszcze lepiej przygotować się do pracy kapłańskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał 7 marca 1937 roku i został skierowany do pobliskich Legin, gdzie pełnił krótko urząd wikariusza tamtejszej parafii. Jeszcze w tym samym roku został przeniesiony do Lidzbarka Warmińskiego. Chociaż z pochodzenia był Niemcem a raczej Warmiakiem znał język polski, pewnie, dlatego że pochodził właśnie z Reszla, w którym wówczas mieszkali również nieliczni Polacy. Zmarł 19 maja 1945 roku przeżywszy 35 lat.

ks. prał. kan. mgr lic. Stanisław Jan Zinkiewicz- absolwent Seminarium Hosianum w Olsztynie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1975 roku. Obecnie dziekan Dekanatu Dobre Miasto i proboszcz Parafii Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście.

ks. prał. mgr Władysław Szmul- absolwent Seminarium Hosianum w Olsztynie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1985 roku. Obecnie proboszcz Parafii Św. Faustyny Kowalskiej w Ostródzie.

ks. mgr Krzysztof Kuleszo- absolwent Seminarium Hosianum w Olsztynie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1992 roku. Obecnie wikariusz w Parafii św. Jana Ewangelisty i MB Częstochowskiej w Bartoszycach.

ks. mgr Lech Morawski- absolwent Seminarium Hosianum w Olsztynie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1993 roku. Obecnie proboszcz Parafii Świętej Faustyny Kowalskiej w Dobrym Mieście.

ks. mgr lic. Marek Gbiorczyk– absolwent Seminarium Hosianum w Olsztynie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1994 roku. Obecnie proboszcz Parafii Świętego Wawrzyńca w Gryźlinach.

ks. kan. dr Piotr Dernowski- absolwent Seminarium Hosianum w Olsztynie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1994 roku. Obecnie duszpasterz akademicki.

ks. mgr lic. Wojsław Czupryński- absolwent Seminarium Hosianum w Olsztynie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 2000 roku. Obecnie prefekt kleryków Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum w Olsztynie.

ks. mgr Mariusz Grabas- absolwent Seminarium Hosianum w Olsztynie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 2002 roku. Obecnie wikariusz Parafii św. Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim.

ks. Cyprian Osiński- absolwent Seminarium Hosianum w Olsztynie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 2001 roku. Zmarł po ciężkim wypadku samochodowym. Jako kapłan przeżył 30 dni. Spoczywa na reszelskim cmentarzu.

ks. mgr Piotr Brygoła- absolwent Seminarium Hosianum w Olsztynie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 2003 roku. Obecnie wikariusz w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku.

ks. mgr Radosław Szymon Gołębiewski- absolwent Seminarium Hosianum w Olsztynie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 2003 roku. Obecnie wikariusz w Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ostódzie.

ks. mgr Bartłomiej Koziej- absolwent Seminarium Hosianum w Olsztynie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 2009 roku. Obecnie wikariusz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie.

REKLAMA

opublikowano: 2009-06-20, © Andrzej Zalewski,

4684

Komentarze

a jeszcze ksiadz Leszek Morawski który jest w Dobrym Mieście

Brakuje jeszcze informacji o ks. mgr Leszku Morawskim, święconym 1993 r., proboszczu par. św. Faustyny w Dobrym Mieście oraz ks. mgr Mariuszu Grabasie, święconym w 2002, wikariuszu w par. św. Piotra i Pawła w Lidzbarku Warm.

Dziękuję za komentarz zwracający uwagę na przeoczenie. Pisząc tą liste sugerowałem się zdjęciem, które zostało zrobione podczas Mszy perygrynacyjnej Jezusa Miłosiernego. Już wysłałem tekst z poprawką dziękuję za szybką reakcję.

Wzruszenie ogarnia, widząc taki poczet duszpasterzy! Kolejny powód do dumy dla Reszla i reszelan...

W imieniu wszystkich księży-Reszelaków bardzo dziękuję za pamięć. To wielki dar od Boga wychowywać się w tym mieście i w tej parafii. Polecamy się Waszej modlitwie.

został pominięty ks Wawrzyniec Benik 17 08. 1674 zmarł23 .04.. 1720 urodzony w Reszlu opracował i wydał GORZKIE ŻALE

ostatnie artykuły z tego działu:

REKLAMA

Intronizacja obrazu Jezusa Miłosiernego - 10 księży pochodzących z Parafii w Reszlu
fot. Krzysztof Majcher
Intronizacja obrazu Jezusa Miłosiernego - 10 księży pochodzących z Parafii w Reszlu