Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Jaki październik, taki marzec, doznał tego niejeden starzec.

Reszel - ciekawostki historyczne

Średniowieczny system odwodnienia miasta Reszel

Kilka miesięcy temu w ramach studiów na kierunku Budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska na Politechnice Gdańskiej na przedmiocie Kulturotwórcze Aspekty Budownictwa prowadzonym przez konserwatora zabytków dr inż. Waldemara Affelta miałem za zadanie napisać pracę semestralną na temat „Promocja zabytku w potrzebie”.

Jako obiekt „w potrzebie” wybrałem XIV-wieczny system kanalizacji odwadniającej (drenażu) w obrębie reszelskiego rynku. Temat okazał się na tyle interesujący, że prowadzący zaproponował abym opisał go szerzej w gazecie politechnicznej „Pismo PG”.

Sama praca semestralna dotyczyła opisu pewnych wartości istotnych od strony konserwacji zabytków, natomiast artykuł dość dokładnie opisuje ideę, stan oraz funkcje w/w systemu kanalizacji. Treść Pracy - Średniowieczny system odwodnienia miasta Reszel. Z całym pismem zapoznać się można na stronie Politechniki Gdańskiej. Dodatkowo załączam rysunki przekrojów i plan sytuacyjny badanych odcinków kanału, ponieważ w oryginale są mało czytelne.

Mam nadzieję, że moje opracowanie będzie dobrym uzupełnieniem artykułu prof. Tadeusza Rawy na temat reszelskich wodociągów, w którym problem odwodnienia nie jest poruszany, a w komentarzach do tej publikacji pojawia się sporo błędów i nieścisłości.

Ponieważ przy pisaniu artykułu korzystałem z jednego źródła w druku pojawiła się tylko jedna pozycja źródłowa. Natomiast podczas zbierania informacji na temat drenażu oraz przy opracowywania projektu semestralnego było ich więcej. Załączam więc spis materiałów na ten temat do których udało mi się dotrzeć:

  • Projekt konserwacji i udrożnienia systemu historycznej kanalizacji odwadniającej piwnice budynków w zespole staromiejskim Reszla, zespół autorski: arch. Maciej Ciborowski, Stanisław Gołaszewski, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Olsztyn 1987/88
  • Praca inżynierska, UWM Olsztyn, Olsztyn 2005, autor: Szymon K. Gołaszewski
  • Rozmowa z pracownikami Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Reszlu (inż. R. Borejko, Z. Sikora, R. Kołakowski)
  • Rozmowa z Panem Stanisławem Gołaszewskim
  • Dawny system reszelskich wodociągów i kanalizacji, autor: prof. Tadeusz Rawa, 31.08.2005, www.reszel.pl
  • Wizja lokalna: 27.09.2005, 01-04.05.2008

REKLAMA

opublikowano: 2009-01-31, © Filip Borejko.,

3018

Komentarze

Reszel jako perełka Warmii z pewnością kryje jeszcze wiele zagadkowych i inżynierskich ciekawostek skrzętnie schowanych między kolejne tomy historii...tym bardziej chwała takim ludziom jak Filip Borejko za udostępnianie i przybliżanie owych tajemnic "ogółowi ludzkiemu"....;) z poważaniem M.K.

ostatnie artykuły z tego działu:

REKLAMA

Przekrój przez najlepiej zachowany odcinek kanału z autentycznym XIV - wiecznym założeniem. Ulica Rynek 16
fot. Filip Borejko.
Przekrój przez najlepiej zachowany odcinek kanału z autentycznym XIV - wiecznym założeniem. Ulica Rynek 16
Przekrój z częścią XIV - wieczną, nadbudowaną w XIX wieku cegłami
fot. Filip Borejko.
Przekrój z częścią XIV - wieczną, nadbudowaną w XIX wieku cegłami
Przekrój z częścią XIV - wieczną, nadbudowaną w XIX wieku cegłami
fot. Filip Borejko.
Przekrój z częścią XIV - wieczną, nadbudowaną w XIX wieku cegłami
Przekrój kanału z zastosowaniem dodatkowych drewnianych elementów
fot. Filip Borejko.
Przekrój kanału z zastosowaniem dodatkowych drewnianych elementów
Plan systemu odwadniającego w zespole staromiejskim Reszla
fot. Filip Borejko.
Plan systemu odwadniającego w zespole staromiejskim Reszla
Studzienka kanalizacyjna w obrębie kamiennego kanału wylotowego
fot. Filip Borejko.
Studzienka kanalizacyjna w obrębie kamiennego kanału wylotowego
Wylotowy kanał kamienny
fot. Filip Borejko.
Wylotowy kanał kamienny
Wylotowy kanał kamienny
fot. Filip Borejko.
Wylotowy kanał kamienny
Wylotowy kanał kamienny
fot. Filip Borejko.
Wylotowy kanał kamienny
Fragment drenażu obecnie
fot. Filip Borejko.
Fragment drenażu obecnie
Fragment drenażu obecnie
fot. Filip Borejko.
Fragment drenażu obecnie
Wykopaliska elementów dawnego systemu odwodnienia w Reszlu, które obecnie znajdują się w zamku reszelskim
fot. Krzysztof Majcher
Wykopaliska elementów dawnego systemu odwodnienia w Reszlu, które obecnie znajdują się w zamku reszelskim