Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Jeśli wrzesień będzie ciepły i suchy, pewno październik nie oszczędzi pluchy.

Jesteś tu: strona główna < Oświata <

Reszel - Oświata

Tajemnica zaginionej skarbonki

6 grudnia 2017 r. mieliśmy okazję gościć w Szkole Podstawowej nr 3 p. E.Górecką - liderkę z Ośrodka Profilaktyki i Edukacji z Morąga.

”Tajemnica zaginionej skarbonki”, to tytuł filmu profilaktycznego, stanowiący preludium do warsztatów przeprowadzonych w klasach czwartych naszej szkoły. Film zawierał uniwersalny przekaz treści profilaktycznych, które można wykorzystać w każdej grupie wiekowej. Bohaterami filmu były postaci ze znanych seriali animowanych, jak: Kacze opowieści, Zwariowane melodie, Szaleństwa Alvina, itd.

Cele prowadzonych warsztatów, to: przybliżenie podstawowych informacji nt. środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych, nauka zachowań asertywnych, kształtowanie umiejętności troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo, nauka współpracy jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym.

W trakcie realizacji warsztatów stosowano różnorodne metody i formy pracy z uczniami: oglądanie filmu, kontrolowana dyskusja, dramy, prace plastyczne i praca w grupach. Były to warsztaty zorganizowane w myśl sentencji : „Lepiej zapobiegać, niż leczyć”, aby uchronić dzieci przed negatywnym wpływem uzależnień i przemocy na ich życie.

Uczniowie byli niezwykle zainteresowani i zaangażowani. Dzielili się swoją wiedzą, aktywnie uczestniczyli w organizowanych zabawach dydaktycznych. Chętnie wypowiadali się na temat swoich dotychczasowych doświadczeń. Rysowali laurki ze słowami podziękowań dla prowadzącej – p. E. Góreckiej. Pytali: ”kiedy odbędą się kolejne warsztaty ?” Koszt realizacji warsztatów sfinansowała Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy UG w Reszlu.

W imieniu społeczności szkolnej dziękujemy za niewątpliwie przydatny „prezent mikołajkowy”. Jesteśmy przekonani, że otrzymane podczas spotkań wskazówki zostaną w pełni pozytywnie wykorzystane przez uczniów.

H. Kwiatkowska- pedagog SP nr 3 w Reszlu

REKLAMA

opublikowano: 2017-12-08, © Halina Kwiatkowska,

1728

ostatnie artykuły z tego działu:

REKLAMA