Reszel

Reszel - miasteczko na Warmii

Przysłowia ludowe: Jeśli wrzesień będzie ciepły i suchy, pewno październik nie oszczędzi pluchy.

Jesteś tu: strona główna < parafia <

Reszel - parafia

Wikariusz z Reszla, który został biskupem

Teodor Majkowicz był Łemekiem, urodzonym 6 stycznia 1932 r. w Rzepedzi. Miał piętnaście lat i był uczniem gimnazjum, kiedy został w 1947 roku wraz z rodzicami oraz 124 mieszkańcami rodzinnej wioski wywieziony w okolice Bartoszyc, podczas akcji "Wisła". Wyższe Seminarium Duchowne "Hosianum" w Olsztynie ukończył w 1956 roku. Cztery miesiące przed uwolnieniem z Komańczy prymasa Stefana Wyszyńskiego, którego zgoda była niezbędna do wyświęcenia duchownych w rycie wschodnim, przyjął kapłaństwo w obrządku rzymskokatolickim dnia 24 czerwca. Mimo to władze nie zgodziły się, żeby podjął pracę duszpasterską. Po przełomie październikowym w 1956 roku prymas pozwolił na zakładanie tzw. ośrodków duszpasterskich (na nowe parafie nie zgadzały się władze państwowe) dla grekokatolików. Ksiądz Teodor Majkowicz, od 1962 roku birytualista (czyli mogący odprawiać w obu obrządkach), mógł już legalnie otaczać opieką duszpasterską grekokatolików w Dobrym Mieście, Pieniężnie i Reszlu.

W 1967 r. został przeniesiony do parafii greckokatolickiej w Przemyślu. Natomiast 1985 roku został jej proboszczem. Jednocześnie od 1969 do 1988 roku prowadził też duszpasterstwo grekokatolików w Komańczy, Kulasznem, Rzepedzi, Ustrzykach Dolnych oraz od 1967 do 1974 roku w Nowicy, Przysłopie, Pętnej-Małastowie, Uściu Gorlickim i Łosiu. W Komańczy, przy finansowej pomocy rzymskokatolickiej kurii przemyskiej, wybudował cerkiew, która została poświęcona w 1988 roku jako wotum na tysiąclecie chrztu Rusi Kijowskiej. Doprowadził też do odzyskania i wyremontowania kilku zabytkowych cerkwi.

W 1969 roku Ksiądz Teodor Majkowicz został prefektem kleryków greckokatolickich w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie, a od 1982 do 1991 roku - Rektorem wydzielonego już Seminarium Obrządku Greckokatolickiego w Polsce. Można powiedzieć, że był wychowawcą całego nowego pokolenia księży tego Kościoła.

Po reaktywowaniu przez Stolicę Apostolską w 1991 roku eparchii przemyskiej obrządku greckokatolickiego, częściej nazywanego obecnie bizantyjsko-ukraińskim, Ksiądz Teodor Majkowicz został jej wikariuszem generalnym i kanclerzem kurii. Po utworzeniu drugiej diecezji, wrocławsko-gdańskiej, 1 lipca został jej pierwszym biskupem. Święcenia biskupie otrzymał 12 lipca w Przemyślu z rąk abpa Mirosława Marusyna, Sekretarza Watykańskiej Kongregacji do spraw Kościołów Wschodnich, 3 sierpnia we Wrocławiu objął kanonicznie rządy w nowo utworzonej diecezji. Zmarł 9 maja 1998 r. w Krakowie, po operacji transplantacji serca. Uroczystości żałobne odbyły się 13 maja we Wrocławiu i w Przemyślu. Dnia 14 maja Ks. Bp Teodor Majkowicz, zgodnie z ostatnią wolą, spoczął w rodzinnej Rzepedzi na Łemkowszczyźnie.

Ksiądz Biskup Teodor Majkowicz wywarł znaczący wpływ w procesie odtwarzania w Polsce katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego. W naszej ojczyźnie był pierwszym grekokatolikiem, który po II wojnie światowej, przesiedleniu większości Ukraińców z powojennego terytorium Polski do ZSRR i rozproszeniu reszty na ziemiach odzyskanych w ramach akcji "Wisła", został wyświęcony na kapłana. Pięknym śladem jego obecności w naszym mieście, są ochrzczeni przez niego ludzie zarówno obrządku zachodniego jak i wschodniego. Po dziś dzień w kancelarii parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Reszlu, można znaleźć jego wpisy w Księdze Ochrzczonych.

Zobacz: www.wroc-gda.opoka.org.pl

REKLAMA

opublikowano: 2009-02-19, © Ks. Bartłomiej Koziej,

2712

ostatnie artykuły z tego działu:

REKLAMA

Ks. Teodor Majkowicz, zdjęcie z roku 1960.
fot. Ks. Bartłomiej Koziej
Ks. Teodor Majkowicz, zdjęcie z roku 1960.
Bp Teodor Majkowicz w pełnym wschodnim stroju biskupim
fot. Ks. Bartłomiej Koziej
Bp Teodor Majkowicz w pełnym wschodnim stroju biskupim